Zasady współpracy:

 1. Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 18:00.
 2. Prace dostarczamy do gabinetów za pomocą przesyłek kurierskich i poczty. W promieniu 30km od pracowni odbieramy i dostarczamy prace własnym transportem
 3. Zlecenia na prace ceramiczne wykonujemy średnio w ciągu 7-10 dni roboczych. W przypadku prace kombinowanych i cyrkonowych terminy wydłużają się.
 4. Wykonujemy prace ekspresowe w terminie 3 dni. Zlecenia ekspresowe są dodatkowo płatne +50% ceny, ustalone po wcześniejszej konsultacji.
 5. Kolor zębów jest określany przez lekarza w oparciu o kolornik VITAPAN Classical A1-D4, VITA 3D Master, Noritake
 6. W przypadku zastosowania innego wzorca kolorów, lekarz jest zobowiązany dostarczyć wzorzec wraz z pracą
 7. Prace wykonywane w naszym laboratorium są objęte 12/24 miesięczną gwarancją.
 8. Lekarz zobowiązany jest dostarczyć do pracowni wraz z pracą wypełnioną kartę zlecenia. Niewypełniona lub częściowo wypełniona karta zlecenia, zatrzymuje pracę do czasu uzupełnienia
 9. Do prac dostarczany jest komplet dokumentów o wyrobie medycznym wykonanym na zamówienie wg wymogów ustawy o wyrobach medycznych.
 10. W przypadku nie uregulowania należności z Pracownią w terminie 7-ciu dni po zakończeniu bieżącego miesiąca, prace nie będą realizowane.

 11. Prosimy nie liczyć jako dnia roboczego: dnia odbioru pracy, dostarczenia pracy, sobót, niedziel i świąt.
  Dzień roboczy - od 08:00 do 08:00 dnia następnego